Nadace O vznikla v roce 2022 a svou činností navazuje na aktivity nadačního fondu NFRO. Zaměřuje se na podporu pozitivních systémových změn, jejím účelem
je podpora obecného blaha, rozvoje ohleduplné, svobodné a odpovědné společnosti,
ve které je radost žít.  Dlouhodobým záměrem je vytvořit stabilní instituci, která bude opřena o rodinnou tradici a přetrvá generace.  Finanční prostředky nadace pocházejí z pronájmu nemovitosti v centru Prahy.

Orgány nadace
Předseda správní rady: Mikoláš Orlický
Správní rada: Miroslava Orlická, Dora Orlická, Jasmína Orlická, Vojtěch Orlický
Dozorčí rada: Karolína Vokál Kratochvílová, Dita Říhová, Radomír Špok 

Scroll to Top